dinsdag, december 12, 2006

en er was licht


In den beginne was het Kiel nog woest en doods, en duisternis lag over de overvloed. Chris Anseeuw zeide: "Er moet licht komen". En er was licht.
Gazet van Antwerpen (artikel niet online) weet dat de Braemblokken op het Kiel in februari extra verlichting krijgen. Districtsschepen van openbare werken Chris Anseeuw (sp.a) belooft dat op de plantsoenen tussen de sociale woonblokken bijkomende verlichtingspalen komen. Bewoners vroegen dat al veel langer, maar de huisvestingsmaatschappij en het districtsbestuur raakten er maar niet uit wie verantwoordelijk was voor de verlichting.
Maar nu zijn ze er dus uit wie god mag spelen.

Geen opmerkingen: